Gå til innholdet

FarmaPro

FarmaPro er et komplett datasystem for distribusjon, utlevering og salg av legemidler og apotekvarer. Dette inkluderer all kommunikasjon med myndigheter for e-resept, oppgjør og rapportering, samt butikkfunksjonalitet og økonomistyring.  I tillegg leveres ulike spesialutviklede moduler, deriblant moduler for forsendelse og kampanjer.

                                

FarmaPro inkluderer en Meldingstjeneste, som sikrer all virksomhetskritisk meldingsflyt mellom aktørene i e-resept og apotekbransjen.

                                

FarmaPro og e-resept

E-resept gir alle brukere en trygg og enkel tilgang til sine resepter på alle apotek i Norge. E-resept er en viktig byggekloss for fremtidige nasjonale e-helse initiativ.

                                             

E-reseptkjeden omfatter alle aktører fra legekontor til utlevering av medisiner på apotek. Reseptformidleren inneholder alle elektroniske resepter og sikrer at  reseptene kan utleveres på alle apotek i Norge. E-resept eies av Direktoratet for e-helse.

Capgemini – Espire
Postboks 5813 Majorstuen, 0308 OSLO
Middelthuns gate 29, 0368 OSLO

Sentralbord: 23 20 41 00

© 2003-2024
Espire eies av Capgemini.
Privacy Policy